Εκτύπωση

Ο αγώνας υποστηρίζει την προσπάθεια όλων για να προστατεύσουμε το Περιβάλλον

1. Περιορισμός Απορριμμάτων

2. Μειώστε την κατανάλωση νερού

 

3. Επιλέξτε τον τρόπο μετακίνησής σας 

 

4. Μείωση χρήσης ενέργειας

 Ας προσπαθήσουμε όλοι μας,να αφήσουμε μόνο τα ίχνη μας στο περιβάλλον