Αγώνες Δρόμου "Kallithea Half Marathon"/Kallithea Half Marathon Road Races

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ENTRY FORM

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία που ακολουθούν και πατήστε το πλήκτρο καταχώρησης/Please complete the following fields and submit the form

Τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν με λατινικούς χαρακτήρες εκτός αν υπάρχει άλλη ένδειξη/Please use Latin Characters


Προσωπικά Στοιχεία/Personal Information


Στοιχεία Επικοινωνίας/Contact Information


Αθλητικά Στοιχεία/Performance Information

Καλύτερη Επίδοση/Best Performance

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που ακολουθούν μόνο αν έχετε τερματίσει σε αντίστοιχο αγώνα τα τελευταία τρία (3) έτη.

Σχόλια/Comments


Υπεύθυνη Δήλωση/Waiver (in Greek)

Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος δρομέας επιθυμεί τη συνολική ή μερική άρση των παραπάνω συναινέσεων στις οποίες αυτοβούλως έχει προχωρήσει, δύναται να αποστείλει σχετικό αίτημα προς το info@kallitheahalf.gr μέχρι και 30 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να άρει.